เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สถานที่สำคัญ

 • วัดไผ่รอบ

  ประวัติวัดไผ่รอบ

  ตำบลไผ่รอบ          อำเภอโพธิ์ประทับช้าง           จังหวัดพิจิตร

  ปรารภบ้านไผ่รอบ


            บ้านไผ่รอบเป็นพื้นที่น้ำท้วมถึง   แต่เดิมนั้นเป็นผืนป่าใหญ่  ต่อมา   ได้มีประชาชนเข้ามาจับจองแผ้วถางเป็นที่ทำกินจนเกิดเป็นหมู่บ้านขึ้น  ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยทรงดำ ( ไทยโซ่ง ) ซึ่งอพยพมาจากทางใต้คือ  จังหวัดเพชรบุรี  และทางภาคกลางคือ  จังหวัดราชบุรี  จังหวัดนครปฐม  จังหวัดสุพรรณบุรี   นอกจากนั้นคนไทยที่อาศัยอยู่หมู่บ้านใกล้เคียงได้เข้ามา  จับจองพื้นที่ทำกินเช่นกัน   ต่อมามีชาวจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทย   ได้เข้ามาอาศัยอยู่ที่บ้านไผ่รอบประกอบอาชีพทางการกสิกรรมและค้าขาย    บ้านไผ่รอบในสมัยนั้นเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ อยู่ในเขตการปกครองของ  ตำบลวังจิก   อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร   ชาวบ้านส่วนใหญ่มีฐานะ   ยากจน   ประกอบอาชีพทางด้านกสิกรรม   ต่อมาปี พ.ศ. 2483  บ้านไผ่รอบ     ได้แยกเขตการปกครองตนเองออกจากตำบลวังจิกมาเป็นตำบลไผ่รอบ

  >> คลิ๊กอ่านเพิ่มเติม <<

 • กลับหน้ารวม สถานที่สำคัญ


0.02s. 0.50MB