นายสุวิทย์ จันทร์สงเคราะห์
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ
082-409-3355

ออนไลน์ 203 คน

เยี่ยมชม 12,869 คน

สถานที่สำคัญ

วัดไผ่รอบ

5 ตุลาคม 2561 1078 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

ประวัติวัดไผ่รอบ

ตำบลไผ่รอบ          อำเภอโพธิ์ประทับช้าง           จังหวัดพิจิตร

ปรารภบ้านไผ่รอบ


          บ้านไผ่รอบเป็นพื้นที่น้ำท้วมถึง   แต่เดิมนั้นเป็นผืนป่าใหญ่  ต่อมา   ได้มีประชาชนเข้ามาจับจองแผ้วถางเป็นที่ทำกินจนเกิดเป็นหมู่บ้านขึ้น  ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยทรงดำ ( ไทยโซ่ง ) ซึ่งอพยพมาจากทางใต้คือ  จังหวัดเพชรบุรี  และทางภาคกลางคือ  จังหวัดราชบุรี  จังหวัดนครปฐม  จังหวัดสุพรรณบุรี   นอกจากนั้นคนไทยที่อาศัยอยู่หมู่บ้านใกล้เคียงได้เข้ามา  จับจองพื้นที่ทำกินเช่นกัน   ต่อมามีชาวจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทย   ได้เข้ามาอาศัยอยู่ที่บ้านไผ่รอบประกอบอาชีพทางการกสิกรรมและค้าขาย    บ้านไผ่รอบในสมัยนั้นเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ อยู่ในเขตการปกครองของ  ตำบลวังจิก   อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร   ชาวบ้านส่วนใหญ่มีฐานะ   ยากจน   ประกอบอาชีพทางด้านกสิกรรม   ต่อมาปี พ.ศ. 2483  บ้านไผ่รอบ     ได้แยกเขตการปกครองตนเองออกจากตำบลวังจิกมาเป็นตำบลไผ่รอบ


เอกสารแนบ 5 ไฟล์
.115.06 KB   แสดงภาพ
.115.45 KB   แสดงภาพ
.176.67 KB   แสดงภาพ
.142.82 KB   แสดงภาพ
ประวัติวัดไผ่รอบ105.37 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา