เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐานการคมนาคม
- ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 34 สาย รวมระยะทาง 7,409 เมตร
- ถนนลูกรัง 50 สาย รวมระยะทาง 97,460 เมตร
- ถนนลาดยาง 5 สาย รวมระยะทาง 29,000 เมตร

การโทรคมนาคม
- ที่ทำการไปรษณีย์ (สาขา) 1 แห่ง

หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบล
- ร้านค้า 150 แห่ง
- ปั๊มน้ำมัน 2 แห่ง
- โรงสี 2 แห่ง
- เสาสัญญาณโทรศัพท์ 6 แห่ง0.01s. 0.50MB