เมนูหลัก

บริการประชาชน - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครึ่งปีแรก(ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)126
การให้บริการโครงการ (One Stop Service)120

ลำดับที่ 1-2 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB