นายสุวิทย์ จันทร์สงเคราะห์
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ
082-409-3355

ออนไลน์ 200 คน

เยี่ยมชม 12,829 คน

รายงานการประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
28 ธ.ค. 63 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่รอบ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 แชร์  
28 ธ.ค. 63รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่รอบ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563  แชร์  
27 พ.ย. 63รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่รอบ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563  แชร์  
3 ก.ย. 63รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่รอบ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563  แชร์  
27 ก.ค. 63รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่รอบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 แชร์  
17 ก.พ. 63รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่รอบ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 แชร์  
23 ธ.ค. 62รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่รอบ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 แชร์  
2 ธ.ค. 62รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่รอบ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 แชร์  
13 พ.ย. 62รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่รอบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 แชร์  
5 ก.ย. 62รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่รอบ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 แชร์  
19 ส.ค. 62รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่รอบสมัยที่ 2 ครั้งที่1 ปี2562 แชร์  
17 มิ.ย. 62รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่รอบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 แชร์  
22 เม.ย. 62รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่รอบ สมัยแรก ประจำปี 2562 แชร์  
11 ก.พ. 62รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่รอบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 แชร์  
21 ธ.ค. 61รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่รอบ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561  แชร์  
31 ต.ค. 61รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 2561 แชร์  
29 ต.ค. 61รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่รอบ สมัยที่ 2 ครั้งทีี่ 2 แชร์  
5 ก.ย. 61รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่รอบ สมัยที่ 2 ครั้งทีี่ 1 แชร์  
20 ส.ค. 61รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่รอบ สมัยแรก ประจำปี 2561 แชร์  
ลำดับ 1-19 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 19 รายการ
เปลี่ยนภาษา