เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ

วันที่ 26 ธ.ค. 62 หมวดหมู่ รายงานผลการดำเนินงาน โดย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลไผ่รอบ

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

รายงานผลตามนโยบาลของนายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบประจำปีงบประมาณ 2562.docx4.76 MB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-รายงานผลการดำเนินงาน

0.02s. 0.50MB