นายสุวิทย์ จันทร์สงเคราะห์
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ
082-409-3355

ออนไลน์ 119 คน

เยี่ยมชม 12,969 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) เดือนมกราคม 2564

4 กุมภาพันธ์ 2564 4 ครั้ง ภัสประภา สะบาศรี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
สขร.เดือน-มกราคม-64.pdf3.62 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา