นายสุวิทย์ จันทร์สงเคราะห์
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ
082-409-3355

ออนไลน์ 183 คน

เยี่ยมชม 12,816 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) เดือนกรกฎาคม 2563

6 สิงหาคม 2563 3 ครั้ง ภัสประภา สะบาศรี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
9สขร.กรกฎาคม-2563.pdf2.59 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา