นายสุวิทย์ จันทร์สงเคราะห์
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ
082-409-3355

ออนไลน์ 132 คน

เยี่ยมชม 12,942 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) เดือนกุมภาพันธ์ 2563

10 มีนาคม 2563 3 ครั้ง ภัสประภา สะบาศรี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
5สขร.กุมภาพันธ์-2563.pdf2.84 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา