นายสุวิทย์ จันทร์สงเคราะห์
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ
082-409-3355

ออนไลน์ 132 คน

เยี่ยมชม 12,990 คน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
7 ต.ค. 63การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุของเทศบาลตำบลไผ่รอบ ประจำไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2563 แชร์  
8 ก.ค. 63การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุของเทศบาลตำบลไผ่รอบ ประจำไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2563 แชร์  
8 พ.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม แชร์  
10 เม.ย. 63การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุของเทศบาลตำบลไผ่รอบ ประจำไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2563 แชร์  
9 เม.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนเมษายน 2563 แชร์  
10 มี.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2563 แชร์  
10 ก.พ. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 แชร์  
8 ม.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนมกราคม 2563 แชร์  
7 ม.ค. 63การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุของเทศบาลตำบลไผ่รอบ ประจำไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2563 แชร์  
9 ธ.ค. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2562 แชร์  
8 พ.ย. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 แชร์  
10 ต.ค. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม 2562 แชร์  
7 ต.ค. 62 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 แชร์  
28 ก.ย. 61แผนการจัดหาพัสดุ ปี2561 แชร์  
ลำดับ 1-14 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 14 รายการ
เปลี่ยนภาษา