นายสุวิทย์ จันทร์สงเคราะห์
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ
082-409-3355

ออนไลน์ 161 คน

เยี่ยมชม 12,874 คน

ประกาศราคากลาง

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายศาลเจ้าจีน

2 สิงหาคม 2562 30 ครั้ง ภัสประภา สะบาศรี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.409.41 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา