นายสุวิทย์ จันทร์สงเคราะห์
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ
082-409-3355

ออนไลน์ 118 คน

เยี่ยมชม 12,981 คน

ประกาศราคากลาง

ราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12

13 สิงหาคม 2563 68 ครั้ง ภัสประภา สะบาศรี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.403.23 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา