นายสุวิทย์ จันทร์สงเคราะห์
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ
082-409-3355

ออนไลน์ 189 คน

เยี่ยมชม 12,852 คน

ประกาศราคากลาง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
13 ส.ค. 63ราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 แชร์  
2 ส.ค. 62ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายศาลเจ้าจีน แชร์  
24 ก.ค. 62ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายหนองบัวจั่น แชร์  
5 ก.ค. 62ราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (หลังอาคารผู้สูงอายุ) แชร์  
5 ก.ค. 62ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 สายหนองยม  แชร์  
25 มิ.ย. 62ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 สายวัดหนองไม้แดง แชร์  
24 มิ.ย. 62ราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 พร้อททำผนังกันตลิ่งพัง แชร์  
21 มิ.ย. 62ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 3 สายบ้านลุงน่วม - ถนนต้นโพธิ์  แชร์  
21 มิ.ย. 62ราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บริเวณหลังวัดโรงวัว แชร์  
17 มิ.ย. 62ราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม แชร์  
27 พ.ค. 62ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 6 สายซอยพัฒนา 2 - ซอยพัฒนา 1 แชร์  
23 พ.ค. 62ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายศาลาประชาคม  แชร์  
21 พ.ค. 62ราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะแก้ว แชร์  
21 พ.ค. 62ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 18 สายหนองแหน แชร์  
21 พ.ค. 62ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สายหมู่ 5 - หมู่ 2 แชร์  
16 พ.ค. 62ราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (ข้างอาคารอเนกประสงค์) แชร์  
1 พ.ค. 62ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายยางผีหลอก (ต่อโครงการเดิม) แชร์  
22 เม.ย. 62ราคากลาง โครงการปรับปรุงห้องน้ำ  แชร์  
17 เม.ย. 62ราคากลาง โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ม.11 สาย 11,3,8  แชร์  
9 เม.ย. 62ราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมประตูปิด - เปิด หมู่ที่ 5 บริเวณบ้านนายธนากร  แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 25 รายการ
เปลี่ยนภาษา