เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 สายบ้านอาจารย์สุวิทย์ ภูมิรินทร์1813 ส.ค. 63
ราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 121413 ส.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) เดือนกันยายน 2562716 ต.ค. 62
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลไผ่รอบ ไตรมาสที่4197 ต.ค. 62
ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 25631011 ต.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) เดือนสิงหาคม 256254 ก.ย. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) เดือนกรกฎาคม 256257 ส.ค. 62
ประกาศ จัดจ้าง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1272 ส.ค. 62
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายศาลเจ้าจีน42 ส.ค. 62
ประกาศ จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายศาลเจ้าจีน42 ส.ค. 62
ราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่รอบ (หลังอาคารผู้สูงอายุ)430 ก.ค. 62
ประกาศ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณที่ทำการ ทต.ไผ่รอบ (หลังอาคารผู้สูงอายุ)430 ก.ค. 62
ประกาศ จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 สายบ้านอาจารย์สุวิทย์ ภูมิรินทร์530 ก.ค. 62
ประกาศ จัดจ้าง ออกแบบอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลไผ่รอบ424 ก.ค. 62
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายหนองบัวจั่น424 ก.ค. 62
ประกาศ จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายหนองบัวจั่น524 ก.ค. 62
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลไผ่รอบ ไตรมาสที่3118 ก.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) เดือนมิถุนายน 256255 ก.ค. 62
ประกาศ จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 สายหนองยม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง1585 ก.ค. 62
ราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (หลังอาคารผู้สูงอายุ)1035 ก.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB