นายสุวิทย์ จันทร์สงเคราะห์
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ
082-409-3355

ออนไลน์ 121 คน

เยี่ยมชม 12,960 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ จัดจ้าง ออกแบบอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลไผ่รอบ

24 กรกฎาคม 2562 26 ครั้ง ภัสประภา สะบาศรี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.114.97 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา