นายสุวิทย์ จันทร์สงเคราะห์
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ
082-409-3355

ออนไลน์ 189 คน

เยี่ยมชม 12,826 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่รอบ (หลังอาคารผู้สูงอายุ)

30 กรกฎาคม 2562 30 ครั้ง ภัสประภา สะบาศรี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.115.64 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา