นายสุวิทย์ จันทร์สงเคราะห์
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ
082-409-3355

ออนไลน์ 139 คน

เยี่ยมชม 12,941 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณที่ทำการ ทต.ไผ่รอบ (หลังอาคารผู้สูงอายุ)

30 กรกฎาคม 2562 28 ครั้ง ภัสประภา สะบาศรี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.124.74 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา