นายสุวิทย์ จันทร์สงเคราะห์
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ
082-409-3355

ออนไลน์ 126 คน

เยี่ยมชม 12,947 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายศาลเจ้าจีน

2 สิงหาคม 2562 33 ครั้ง ภัสประภา สะบาศรี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.115.31 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา