นายสุวิทย์ จันทร์สงเคราะห์
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ
082-409-3355

ออนไลน์ 210 คน

เยี่ยมชม 12,831 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายหนองบัวจั่น

24 กรกฎาคม 2562 36 ครั้ง ภัสประภา สะบาศรี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.115.40 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา