นายสุวิทย์ จันทร์สงเคราะห์
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ
082-409-3355

ออนไลน์ 123 คน

เยี่ยมชม 12,944 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 สายบ้านอาจารย์สุวิทย์ ภูมิรินทร์

13 สิงหาคม 2563 76 ครั้ง ภัสประภา สะบาศรี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.420.15 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา