นายสุวิทย์ จันทร์สงเคราะห์
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ
082-409-3355

ออนไลน์ 178 คน

เยี่ยมชม 12,810 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 สายบ้านอาจารย์สุวิทย์ ภูมิรินทร์

30 กรกฎาคม 2562 32 ครั้ง ภัสประภา สะบาศรี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.116.05 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา