นายสุวิทย์ จันทร์สงเคราะห์
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ
082-409-3355

ออนไลน์ 170 คน

เยี่ยมชม 12,841 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563

1 ตุลาคม 2562 164 ครั้ง ภัสประภา สะบาศรี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.1.29 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา