นายสุวิทย์ จันทร์สงเคราะห์
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ
082-409-3355

ออนไลน์ 165 คน

เยี่ยมชม 12,926 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 สายหนองยม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 กรกฎาคม 2562 235 ครั้ง ภัสประภา สะบาศรี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.123.89 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา