นายสุวิทย์ จันทร์สงเคราะห์
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ
082-409-3355

ออนไลน์ 104 คน

เยี่ยมชม 12,974 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
13 ส.ค. 63ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 สายบ้านอาจารย์สุวิทย์ ภูมิรินทร์ แชร์  
7 ต.ค. 62เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลไผ่รอบ ไตรมาสที่4 แชร์  
1 ต.ค. 62ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 แชร์  
2 ส.ค. 62ประกาศ จัดจ้าง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 แชร์  
2 ส.ค. 62ประกาศ จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายศาลเจ้าจีน แชร์  
30 ก.ค. 62ราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่รอบ (หลังอาคารผู้สูงอายุ) แชร์  
30 ก.ค. 62ประกาศ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณที่ทำการ ทต.ไผ่รอบ (หลังอาคารผู้สูงอายุ) แชร์  
30 ก.ค. 62ประกาศ จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 สายบ้านอาจารย์สุวิทย์ ภูมิรินทร์ แชร์  
24 ก.ค. 62ประกาศ จัดจ้าง ออกแบบอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลไผ่รอบ แชร์  
24 ก.ค. 62ประกาศ จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายหนองบัวจั่น แชร์  
8 ก.ค. 62เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลไผ่รอบ ไตรมาสที่3 แชร์  
5 ก.ค. 62ประกาศ จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 สายหนองยม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
5 ก.ค. 62ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 สายหนองยม  แชร์  
27 มิ.ย. 62ประกาศ จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 3 สายบ้านลุงน่วม - ถนนต้นโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  แชร์  
25 มิ.ย. 62ประกาศ จ้่างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 สายวัดหนองไม้แดง ด้วยวิธี เฉพาะเจาะจง แชร์  
25 มิ.ย. 62ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 สายวัดหนองไม้แดง แชร์  
24 มิ.ย. 62ประกาศ จ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 พร้อมทำผนังกันตลิ่งพัง ด้วยวิธี เฉพาะเจาะจง แชร์  
24 มิ.ย. 62ประกาศ จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บริเวณหลังวัดโรงวัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
21 มิ.ย. 62ราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บริเวณหลังวัดโรงวัว แชร์  
17 มิ.ย. 62ประกาศ จ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุม ด้วยวิธี เฉพาะเจาะจง แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 43 รายการ
เปลี่ยนภาษา