นายสุวิทย์ จันทร์สงเคราะห์
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ
082-409-3355

ออนไลน์ 128 คน

เยี่ยมชม 12,997 คน

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศเทศบาลตำบลไผ่รอบ เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไผ่รอบประจำปีงบประมาณ 2563

30 พฤศจิกายน 2563 35 ครั้ง ภัสประภา สะบาศรี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
doc01515920201130155404.pdf311.96 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา