นายสุวิทย์ จันทร์สงเคราะห์
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ
082-409-3355

ออนไลน์ 179 คน

เยี่ยมชม 12,823 คน

แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 พ.ย. 63ประกาศเทศบาลตำบลไผ่รอบ เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไผ่รอบประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
7 พ.ย. 62แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 แชร์  
31 ต.ค. 61แผนพัฒนา 4 ปี แชร์  
ลำดับ 1-3 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 3 รายการ
เปลี่ยนภาษา