เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลไผ่รอบ เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2563117
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564160
ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี งบประมาณ 256314103
ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี งบประมาณ 2563365
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ) 185
เทศบัญญัตเทศบาลตำบลไผ่รอบ ประจำปีงบประมาณ 256213196
เทศบัญญัติ งบ 25613133

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB