เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนจัดหาพัสดุ

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 1 ต.ค. 62 หมวดหมู่ แผนจัดหาพัสดุ โดย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลไผ่รอบ

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2563.pdf1.23 MB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนจัดหาพัสดุ

0.02s. 0.50MB