เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี งบประมาณ 2563

วันที่ 30 ก.ย. 62 หมวดหมู่ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ โดย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลไผ่รอบ
แชร์

เอกสารทั้งหมด 14 ชุด

ประกาศเทศบาลตำบลไผ่รอบ-เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติ-ปีงบประมาณพ.ศ.-2563.doc27.00 KB
ข้อมูลเบื้องต้น-อปท..xls28.50 KB
คำแถลง.xls27.50 KB
รายละเอียดคำแถลง.xls35.50 KB
รายละเอียดประมาณการรายรับ.xls30.50 KB
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย.xls28.00 KB
บันทึกหลักการและเหตุผล.xls27.50 KB
แบ่งตามด้าน.xls30.00 KB
แบ่งตามแผนงาน.xls46.00 KB
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล.xls34.50 KB
รายงานประมาณการรายรับ.xls43.00 KB
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ.xls39.00 KB
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย.xls224.00 KB
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย.xls63.00 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

0.02s. 0.50MB