เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี งบประมาณ 2563

วันที่ 30 ก.ย. 62 หมวดหมู่ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ โดย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลไผ่รอบ

เอกสารทั้งหมด 3 ชุด

ประกาศเทศบาลตำบลไผ่รอบ-เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติ-ปีงบประมาณพ.ศ.-2563.doc27.00 KB
ข้อมูลเบื้องต้น-อปท..xls28.50 KB
รายละเอียดประมาณการรายรับ.xls0 bytes
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

0.02s. 0.50MB