เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 )

วันที่ 15 พ.ค. 62 หมวดหมู่ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ โดย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลไผ่รอบ

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

แผนอัตรากำลัง-ฉบับปรับปรุงครั้งที่-1.pdf667.53 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

0.02s. 0.50MB