เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายเรียบ โสสุด

  นายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ

  0818877254

 • นายสมบูรณ์ โพธิ์เจริญ

  รองนายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ

 • นายสุทิน กล่ำใจดี

  รองนายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ

 • นายปัน ปะตินังเต

  เลขานุการเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ

 • นายอุดม โป๊ะโดย

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ0.01s. 0.50MB