เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายจันทร์ฉาย ม่วงจอม

  ประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่รอบ

 • นายบรรเทิง โป๊ะโดย

  รองประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่รอบสมาชิกสภา

 • นางประกายรัตน์ เงินมาขจรชัย

  สมาชิกสภาเขต 1

 • นางประจิม พยัพเดช

  สมาชิกสภาเขต 1

 • นายวิเชียร พุทธพันธ์

  สมาชิกสภาเขต 1

 • นางพรพรม กิตต์ญาณ

  สมาชิกสภาเขต 1

 • นายพัน สนเรือน

  สมาชิกสภาเขต 2

 • นายบำรุง ทองใบ

  สมาชิกสภาเขต 2

 • นายคมกฤษ แสงอินทร์

  สมาชิกสภาเขต 2

0.02s. 0.50MB