นายสุวิทย์ จันทร์สงเคราะห์
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ
082-409-3355

ออนไลน์ 131 คน

เยี่ยมชม 12,946 คน

เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 ก.ค. 63วิทยาลัยผู้สูงอายุเปิดการเรียนการสอน แชร์  
24 มิ.ย. 63รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
11 มิ.ย. 63ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบปรมาณ 2564 แชร์  
14 ก.พ. 63กิจกรรมโครงการผู้สูงอายุแบ่งรัก ปันใจห่วงในสังคม  แชร์  
7 ม.ค. 63กิจกรรมวิทยาลัยผู้สูงอายุ แชร์  
19 ก.ย. 62โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเพื่อเอื้อต่อการดำรงชีวิตอิสระสำหรับคนพิการ  แชร์  
5 พ.ค. 62กิจกรรมผู้สูงอายุรักเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค จากพระบรมมหาราชวังฯ แชร์  
10 ม.ค. 62กิจกรรมปีใหม่วิทยาลัยผู้สูงอายุเทศบาลตำบลไผ่รอบ แชร์  
23 ก.ค. 61วิทยาลัยผู้สูงอายุรับมอบประกาศนียบัตรผู้สูงอายุ แชร์  
21 ก.พ. 61กิจกรรมวิทยาลัยผู้สูงอายุ แชร์  
ลำดับ 1-10 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 10 รายการ
เปลี่ยนภาษา