เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หัวข้ออ่านวันที่
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลไผ่รอบ4618 ก.ย. 63
กิจกรรมอุ่นไอรักศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะแก้ว2011 ส.ค. 63
กิจกรรมอุ่นไอรักศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระประทุม1611 ส.ค. 63
กิจกรรมอุ่นไอรักศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวปลวก1611 ส.ค. 63
กิจกรรมอุ่นไอรัก1810 ส.ค. 63
กิจกรรมไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะแก้ว106 ส.ค. 63
พิธีไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระประทุม2430 ก.ค. 63
พิธีไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไผ่รอบและโรงเรียนเทศบาลไผ่รอบ9530 ก.ค. 63
พิธีไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะแก้ว5830 ก.ค. 63
พิธีไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวปลวก6930 ก.ค. 63
ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะแก้ว4226 มิ.ย. 63
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไผ่รอบและโรงเรียนเทศบาลไผ่รอบ3819 มิ.ย. 63
ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวปลวก2115 มิ.ย. 63
การจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019388 พ.ค. 63
การจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในช่วงในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20191295 พ.ค. 63
ข้อมูลทั่วไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะแก้ว2614 ม.ค. 63
ข้อมูลทั่วไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระประทุม356 ม.ค. 63
แผนผังผู้บริหารศพด.หนองหัวปลวก306 ม.ค. 63
ลำดับที่ 1-18 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB