เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หัวข้ออ่านวันที่
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลไผ่รอบ6318 ก.ย. 63
กิจกรรมอุ่นไอรักศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะแก้ว4611 ส.ค. 63
กิจกรรมอุ่นไอรักศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระประทุม4311 ส.ค. 63
กิจกรรมอุ่นไอรักศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวปลวก3711 ส.ค. 63
กิจกรรมอุ่นไอรัก4810 ส.ค. 63
กิจกรรมไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะแก้ว136 ส.ค. 63
พิธีไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระประทุม5430 ก.ค. 63
พิธีไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไผ่รอบและโรงเรียนเทศบาลไผ่รอบ12130 ก.ค. 63
พิธีไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะแก้ว8930 ก.ค. 63
พิธีไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวปลวก8930 ก.ค. 63
ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะแก้ว4526 มิ.ย. 63
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไผ่รอบและโรงเรียนเทศบาลไผ่รอบ5119 มิ.ย. 63
ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวปลวก2615 มิ.ย. 63
การจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019448 พ.ค. 63
การจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในช่วงในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20191415 พ.ค. 63
ข้อมูลทั่วไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะแก้ว3614 ม.ค. 63
ข้อมูลทั่วไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระประทุม456 ม.ค. 63
แผนผังผู้บริหารศพด.หนองหัวปลวก376 ม.ค. 63
ลำดับที่ 1-18 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB