เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวการจัดเก็บภาษี

หัวข้ออ่านวันที่
จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 เดือน มิถุนายน 2562 เรื่อง อัตราการจัดกเก็บภาษีที่ดินปละสิ่งปลูกสร้าง10810 มิ.ย. 62
จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง8430 เม.ย. 62
จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2560 เรื่อง การชำระภาษีท้องถิ่น ปี 25625811 ม.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562767 ม.ค. 62
จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน 2561 เรื่อง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่6728 ก.ย. 61
จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2561 เรื่อง ข้อแตกต่างระหว่างภาษีโรงเรื่อนและที่ดิน & ภาษีบำรุงท้องที่7319 ก.ค. 61
จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2561 เรื่อง รู้หรือไม่...ค้าขายออนไลน์ต้องจดทะเบียนพาณิชย์529 พ.ค. 61
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2561695 ม.ค. 61
จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 เดือนสิงหาคม 2560 เรื่อง ภาษีป้ายคืออะไร และต้องจ่ายอย่างไร วันนี้มีคำตอบ4822 ส.ค. 60
จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2560 เรื่อง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน541 ก.พ. 60
จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2560 เรื่อง การชำระภาษี ประจำปี 2560526 ม.ค. 60
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2560463 ม.ค. 60
ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB