เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
กีฬาต้านยาเสพติด ข้าราชการท้องถ้องถิ่นสัมพันธ์ 4027 ธ.ค. 62
ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง3419 พ.ย. 62
โครงการลอยกระทง ประจำปี 25626513 พ.ย. 62
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว5923 ต.ค. 62
โครงการต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 25634417 ต.ค. 62
พิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร8113 ต.ค. 62
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลไผ่รอบ1165 ก.ย. 62
กิจกรรมปรับภูมิทัศน์เทศบาล1554 ก.ย. 62
โครงการคุณธรรมจริยธรรม พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น16530 ส.ค. 62
กิจกรรม ฺ Big cleaning day 8823 ส.ค. 62
ผู้บริหารและพนักงานร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 256213913 ส.ค. 62
กิจกรรมอุ่นไอรัก1698 ส.ค. 62
ผู้บริหารและพนักงานร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ประจำปี 25621108 ส.ค. 62
โครงการกำจัดผักตบชวา1768 ส.ค. 62
ออกบำบัดทุกข์ให้ประชาชน แจกน้ำให้กับประชาชน8226 ก.ค. 62
เทศบาลตำบลไผ่รอบออกตัดกิ่งไม้ที่กีดขวางทางสัญจรของประชาชน8726 ก.ค. 62
โครงการออกหน่วยบริการให้ความรู้ประชาชน10126 ก.ค. 62
โครงการฝึกอบรมพัฒนาครอบครัว 9026 ก.ค. 62
พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาอบรม โครงการพัฒนาศักภาพสังคมผู้สูงอายุ (วิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร) 8126 ก.ค. 62
ประชุมเพื่อดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ8426 ก.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB