เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (พจ0023.3-ว2442)(23 มิ.ย.63)123 มิ.ย. 63
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวปลวก919 มิ.ย. 63
เทศบาลตำบลไผ่รอบออกสำรวจผู้ประสบวาตภัยของเย็นวันที่ 7 318 พ.ค. 63
เทศบาลไผ่รอบมอบสิ่งของให้กับผู้ประสบวาตภัย338 พ.ค. 63
เทศบาลตำบลไผ่รอบสำรวจบ้านเรือนประชาชนเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัย 1247 พ.ค. 63
กองช่างเทศบาลตำบลไผ่รอบ ซ่อมแซมไฟฟ้าหมู่ 11 967 พ.ค. 63
ข้อมูลทั่วไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไผ่รอบ215 พ.ค. 63
กองช่างออกซ่อมแซมไฟฟ้าหมู่ 131335 พ.ค. 63
กองช่างออกซ่อมแซมไฟฟ้าหมู่ 10295 พ.ค. 63
เจ้าหน้าที่เทศบาลไผ่รอบออกช่วยเหลือประชาชนดับเพลิง ณ หมู่ 4234 พ.ค. 63
ประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลทั่วไป1401 พ.ค. 63
กองช่างซ่อมแซมหลังคาเพื่อช่วยเหลือประชาชน หมู่ 63929 เม.ย. 63
กองสวัสดิการสังคมออกเก็บเอกสาร เพื่อรวบรวมส่งจังหวัด งบสร้าง/ซ่อมแซมบ้านผู้พิการ2929 เม.ย. 63
ตัดแต่งกิ่งไม้ศพด.บ้านหนองหัวปลวก2829 เม.ย. 63
ดับเพลิงไหม้นาข้าว หมู่ที่ 102521 เม.ย. 63
ซ่อมแซมไฟฟ้ารายทาง หมู่ที่ 71321 เม.ย. 63
ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 32320 เม.ย. 63
่ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 5 บ้านเนินยาง2120 เม.ย. 63
ดับเพลิงไหม้นาข้าว หมู่ที่ 132018 เม.ย. 63
แนวทางการจัดพิธีการศพ ในช่วงสถานการณ์ระบาดของเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19)6815 เม.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB