เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง819 พ.ย. 62
โครงการลอยกระทง ประจำปี 25622413 พ.ย. 62
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว2323 ต.ค. 62
โครงการต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 25632217 ต.ค. 62
พิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร2413 ต.ค. 62
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลไผ่รอบ505 ก.ย. 62
กิจกรรมปรับภูมิทัศน์เทศบาล974 ก.ย. 62
โครงการคุณธรรมจริยธรรม พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น10230 ส.ค. 62
กิจกรรม ฺ Big cleaning day 4523 ส.ค. 62
ผู้บริหารและพนักงานร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 25627813 ส.ค. 62
กิจกรรมอุ่นไอรัก958 ส.ค. 62
ผู้บริหารและพนักงานร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ประจำปี 2562648 ส.ค. 62
โครงการกำจัดผักตบชวา1148 ส.ค. 62
ออกบำบัดทุกข์ให้ประชาชน แจกน้ำให้กับประชาชน4826 ก.ค. 62
เทศบาลตำบลไผ่รอบออกตัดกิ่งไม้ที่กีดขวางทางสัญจรของประชาชน5426 ก.ค. 62
โครงการออกหน่วยบริการให้ความรู้ประชาชน4726 ก.ค. 62
โครงการฝึกอบรมพัฒนาครอบครัว 5726 ก.ค. 62
พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาอบรม โครงการพัฒนาศักภาพสังคมผู้สูงอายุ (วิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร) 5026 ก.ค. 62
ประชุมเพื่อดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ5126 ก.ค. 62
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 256211320 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB