เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
กีฬาต้านยาเสพติด ข้าราชการท้องถ้องถิ่นสัมพันธ์ 1227 ธ.ค. 62
ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2019 พ.ย. 62
โครงการลอยกระทง ประจำปี 25623813 พ.ย. 62
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว3923 ต.ค. 62
โครงการต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 25633217 ต.ค. 62
พิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร4813 ต.ค. 62
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลไผ่รอบ775 ก.ย. 62
กิจกรรมปรับภูมิทัศน์เทศบาล1214 ก.ย. 62
โครงการคุณธรรมจริยธรรม พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น12630 ส.ค. 62
กิจกรรม ฺ Big cleaning day 5923 ส.ค. 62
ผู้บริหารและพนักงานร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 256210113 ส.ค. 62
กิจกรรมอุ่นไอรัก1188 ส.ค. 62
ผู้บริหารและพนักงานร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ประจำปี 2562868 ส.ค. 62
โครงการกำจัดผักตบชวา1398 ส.ค. 62
ออกบำบัดทุกข์ให้ประชาชน แจกน้ำให้กับประชาชน5826 ก.ค. 62
เทศบาลตำบลไผ่รอบออกตัดกิ่งไม้ที่กีดขวางทางสัญจรของประชาชน6726 ก.ค. 62
โครงการออกหน่วยบริการให้ความรู้ประชาชน5726 ก.ค. 62
โครงการฝึกอบรมพัฒนาครอบครัว 6826 ก.ค. 62
พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาอบรม โครงการพัฒนาศักภาพสังคมผู้สูงอายุ (วิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร) 6126 ก.ค. 62
ประชุมเพื่อดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ6326 ก.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB