นายสุวิทย์ จันทร์สงเคราะห์
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ
082-409-3355

ออนไลน์ 187 คน

เยี่ยมชม 12,890 คน

ข่าวจัดเก็บภาษี

ขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563

28 สิงหาคม 3106 437 ครั้ง ภัสประภา สะบาศรี แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.112.52 KB   แสดงภาพ
.125.17 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา