นายสุวิทย์ จันทร์สงเคราะห์
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ
082-409-3355

ออนไลน์ 144 คน

เยี่ยมชม 13,001 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เรี่อง การสร้างความโปรงใส่ตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลตำบลไผ่รอบ

20 มกราคม 2564 5 ครั้ง ภัสประภา สะบาศรี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
แผ่นพัยความโปร่่่งใส.pdf497.85 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา