นายสุวิทย์ จันทร์สงเคราะห์
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ
082-409-3355

ออนไลน์ 167 คน

เยี่ยมชม 12,924 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับภาษีป้าย

19 มกราคม 2564 4 ครั้ง ภัสประภา สะบาศรี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
แผ่นพับภาษีป้าย.pdf428.01 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา