นายสุวิทย์ จันทร์สงเคราะห์
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ
082-409-3355

ออนไลน์ 181 คน

เยี่ยมชม 12,813 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์กฎหมานเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

19 มกราคม 2564 6 ครั้ง ภัสประภา สะบาศรี แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
ภาษีที่ดิน.jpg184.88 KB   แสดงภาพ
แผ่นพับภาษีที่ดิน.pdf709.67 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา