นายสุวิทย์ จันทร์สงเคราะห์
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ
082-409-3355

ออนไลน์ 126 คน

เยี่ยมชม 12,945 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับการขออนุญาตขุดดิน ถมดิน

6 มกราคม 2564 7 ครั้ง ภัสประภา สะบาศรี แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
เรื่องขุดดินถมดิน.jpg194.88 KB   แสดงภาพ
แผ่นพับขุดดดิน.pdf755.55 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา