นายสุวิทย์ จันทร์สงเคราะห์
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ
082-409-3355

ออนไลน์ 210 คน

เยี่ยมชม 12,830 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับการขออนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

6 มกราคม 2564 5 ครั้ง ภัสประภา สะบาศรี แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
สถานที่จำหน่วยอาหาร.jpg233.56 KB   แสดงภาพ
สถานที่จำหน่ายอาหาร.pdf653.28 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา