นายสุวิทย์ จันทร์สงเคราะห์
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ
082-409-3355

ออนไลน์ 173 คน

เยี่ยมชม 12,847 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์กฎหมายพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540

6 มกราคม 2564 9 ครั้ง ภัสประภา สะบาศรี แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
info-ข้อมูลข่าวสาร.jpg200.35 KB   แสดงภาพ
แผ่นพับข้อมูลข่าวสาร.pdf751.03 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา