นายสุวิทย์ จันทร์สงเคราะห์
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ
082-409-3355

ออนไลน์ 130 คน

เยี่ยมชม 12,965 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น

14 ธันวาคม 2563 6 ครั้ง ภัสประภา สะบาศรี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
แผ่นพับเลือกตั้ง.pdf488.62 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา