นายสุวิทย์ จันทร์สงเคราะห์
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ
082-409-3355

ออนไลน์ 183 คน

เยี่ยมชม 12,889 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

็๋ภาพการติดประกาศประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศบาลตำบลไผ่รอบ

19 กุมภาพันธ์ 2564 61 ครั้ง ภัสประภา สะบาศรี แชร์  

เอกสารแนบ 16 ไฟล์
.169.25 KB   แสดงภาพ
.320.48 KB   แสดงภาพ
.242.92 KB   แสดงภาพ
.225.73 KB   แสดงภาพ
.256.42 KB   แสดงภาพ
.220.72 KB   แสดงภาพ
.253.95 KB   แสดงภาพ
.267.28 KB   แสดงภาพ
.267.28 KB   แสดงภาพ
.150.10 KB   แสดงภาพ
.183.44 KB   แสดงภาพ
.494.59 KB   แสดงภาพ
.168.13 KB   แสดงภาพ
.175.64 KB   แสดงภาพ
.256.28 KB   แสดงภาพ
.209.00 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา