นายสุวิทย์ จันทร์สงเคราะห์
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ
082-409-3355

ออนไลน์ 125 คน

เยี่ยมชม 12,998 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์และยืนยันผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อยในการลงทะเบียนโครงการเราชนะ

11 กุมภาพันธ์ 2564 47 ครั้ง ภัสประภา สะบาศรี แชร์  

เอกสารแนบ 11 ไฟล์
.832.18 KB ดาวน์โหลด
.832.18 KB ดาวน์โหลด
.832.18 KB ดาวน์โหลด
.832.18 KB ดาวน์โหลด
.832.18 KB ดาวน์โหลด
.93.42 KB   แสดงภาพ
.369.61 KB   แสดงภาพ
.336.71 KB   แสดงภาพ
.230.56 KB   แสดงภาพ
.342.33 KB   แสดงภาพ
.248.37 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา