นายสุวิทย์ จันทร์สงเคราะห์
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ
082-409-3355

ออนไลน์ 171 คน

เยี่ยมชม 12,906 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไผ่รอบ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่รอบ

4 กุมภาพันธ์ 2564 32 ครั้ง ภัสประภา สะบาศรี แชร์  

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไผ่รอบ
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่รอบ
-โดยมีการรับสมัคร วันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 -16.30 น.
ณ หอประชุมเทศบาลตำบลไผ่รอบ

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.126.28 KB   แสดงภาพ
.143.39 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา