นายสุวิทย์ จันทร์สงเคราะห์
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ
082-409-3355

ออนไลน์ 143 คน

เยี่ยมชม 12,934 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผ่นพับประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเทศบาลพิจิตร สำหรับบุคคลที่สนใจ สามารถปริ้นท์เพื่อนำไปใช้ได้ค่ะ

28 มกราคม 2564 36 ครั้ง ภัสประภา สะบาศรี แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.421.65 KB   แสดงภาพ
.436.47 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา