นายสุวิทย์ จันทร์สงเคราะห์
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ
082-409-3355

ออนไลน์ 208 คน

เยี่ยมชม 12,818 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

27 มกราคม 2564 56 ครั้ง ภัสประภา สะบาศรี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.170.47 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา